Радна тела Друштва

Радна тела Друштва српских домаћина су стручно – програмски одбори који се оснивају за поједине области деловања Друштва:

  1. Одбор за привредно – економски рад,
  2. Одбор за културу и образовање,
  3. Одбор за омладину, породицу и спорт,
  4. Oдбор за пољопривреду,
  5. Одбор за информисањ и маркетинг.

Одлуку о оснивању стручно - програмских одбора, његовом саставу и задацима доноси Управни одбор Друштва.

Стручно – програмски одбори доносе своје програме рада на које Управни одбор даје сагласност.
Управни одбор може оснивати и друге стручно – програмске одборе и радна тела за поједине програме и пројекте.
Градски, окружни, општински и месни одбори, могу оснивати посебна радна тела – радне групе, за поједине области деловања.

Име Позиција Телефон Број мобилног телефона
Славко Марјановић  Привреда   064/15-95-287
Синиша Лабус Култура и образовање   063/810-15-19
Миљан Ћеранић Омладина, породица и спорт   060/733-07-35
Никола Бајић Пољопривреда   063/601-881
Слободан Ерић Информације и маркетинг   063/83-833-99
Раде Шевић Информације   063/342-734

 

Научно - стручни савет

Научно-стручни савет по својој улози, броју и саставу у потпуности одражава статутарне и програмске циљеве и задатке Друштва. Оријентисан је превасходно развоју руралних подручја и ревитализацији села, обнови домаћинске традиције и стварању домаћина нове животне орјентације. Праћењу савремених светских достигнућа у свим областима живота.

Савет чине угледни научни и стручни радници, успешни представници привреде и пословне праксе, угледни домаћини, представници водећих институција науке и образовања, културе, духовног живота, личности из матице и расејања.
На челу научно – стручног савета је професор др Драган Недељковић.

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДНО - ЕКОНОМСКИ РАД

Ратко Глишић, координатор

ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ

knjiga

ПРОГРАМ ОДБОРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ

Симеон Бабић. координатор

Култура српских домаћина има широку етимолошку основу у самој речи ДОМАЋИН у којој су дубоко повезана сва обележја културе, образовања и традиције српског народа. Као таква она садржи све квалитете посебног и општег, националног и универзалног, духовног и световног, традиционалног и савременог значења - све оно што нам даје основу да свеукупност ових веза означимо као КУЛТУРУ СРПСКИХ ДОМАЋИНА. У таквом контексту домаћин је симбол духовних, просветних, моралних, радних и пословних вредности, личног и колективног значења са изразитим стваралачким обележјима. У основи српских домаћина су стварање и стваралаштво, али не само оно које се односи на уметност, већ на сваку врсту домаћинског рада и стварања.

КУЛТУРА СРПСКИХ ДОМАЋИНА је отворени систем повезивања традиционалних и изворних вредности са савременим токовима, условима и циљевима друштва. Тежиште је на примењеним вредностима, препознатљивим у свим облицима културе, свести понашања, у просторима свакодневног живљења и рада - домаћинског привређивања и газдовања, народног градитељства и становања, уметничког стваралаштва, здравствене и социјалне заштите, заштите људске и природне средине, односа према локалној и широј друштвеној заједници, вери и традицији.

 

Опширније...

Додатне информације