Радна тела Друштва

Радна тела Друштва српских домаћина су стручно – програмски одбори који се оснивају за поједине области деловања Друштва:

  1. Одбор за привредно – економски рад,
  2. Одбор за културу и образовање,
  3. Одбор за омладину, породицу и спорт,
  4. Oдбор за пољопривреду,
  5. Одбор за информисањ и маркетинг.

Одлуку о оснивању стручно - програмских одбора, његовом саставу и задацима доноси Управни одбор Друштва.

Стручно – програмски одбори доносе своје програме рада на које Управни одбор даје сагласност.
Управни одбор може оснивати и друге стручно – програмске одборе и радна тела за поједине програме и пројекте.
Градски, окружни, општински и месни одбори, могу оснивати посебна радна тела – радне групе, за поједине области деловања.

Име Позиција Телефон Број мобилног телефона
Славко Марјановић  Привреда   064/15-95-287
Синиша Лабус Култура и образовање   063/810-15-19
Миљан Ћеранић Омладина, породица и спорт   060/733-07-35
Никола Бајић Пољопривреда   063/601-881
Слободан Ерић Информације и маркетинг   063/83-833-99
Раде Шевић Информације   063/342-734

 

Додатне информације