Научно - стручни савет

Научно-стручни савет по својој улози, броју и саставу у потпуности одражава статутарне и програмске циљеве и задатке Друштва. Оријентисан је превасходно развоју руралних подручја и ревитализацији села, обнови домаћинске традиције и стварању домаћина нове животне орјентације. Праћењу савремених светских достигнућа у свим областима живота.

Савет чине угледни научни и стручни радници, успешни представници привреде и пословне праксе, угледни домаћини, представници водећих институција науке и образовања, културе, духовног живота, личности из матице и расејања.
На челу научно – стручног савета је професор др Драган Недељковић.

Додатне информације