Управни одбор

 

- орган који управља Друштвом
- предлаже акта и одлуке које доноси Скупштина
- извршава одлуке Скупштине
- скупштини подноси извештај о свом раду
- именује генералног секретара
- доноси инвестиционе и друге одлуке везане за рад и пословање Друштва
- управља имовином Друштва без права располагања
- доноси одлуку о оснивању предузећа, фондација и других облика удруживања
- доноси одлуку о именовању органа правних лица која оснива у име Друштва
- доноси одлуку о висини годишње чланарине
- oдлучује о пружању новчане помоћи члановима Друштва,   другим организацијама и удружењима
- врши и друге послове у складу са законом и Статутом Друштва

 

 

Име Позиција Телефон
МИЛАДИН ШЕВАРЛИЋ ПРЕДСЕДНИК +381 (63) 106 40 25
МИЛАН ЈОВИЧИЋ ЧЛАН +381 (65) 72 12 604
ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ ЧЛАН +381 (63) 208 279
МИЛАН СЕКУЛИЋ ЧЛАН +381 (63) 1062- 719
МИЛОШ ЦВЈЕТИЋАНИН ЧЛАН +381 (63) 66 21 88
НИКОЛА ДЕЛИЋ ЧЛАН +381 (63) 70 11 207
РАТКО ГЛИШИЋ ЧЛАН +381 (63) 218 067
ДРАГОЉУБ ПЕРИШИЋ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА +381 (63) 276 443
СВЕТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ ЧЛАН +381 (63) 888 05 06
АЛЕКСА МИЛОЈЕВИЋ ЧЛАН +387 (0) 65 538 346
ГОРАН СРЕДОЈЕВИЋ ЧЛАН +381 (63) 207 930
ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ ЧЛАН 063/521-614
ГОРАН ОРЛИЋ ПОДПРЕДСЕНИК +381 (60) 322 17 01
ДУШИЦА ЧОЛИЋ ЧЛАН +381 (63) 564-177

Додатне информације