ПРЕДСЕДНИШТВО

Скупштина има Председништво, које чине председник Друштва, потпредседници Друштва, председник Управног одбора, председник Надзорног одбора и Генерални секретар ДСД.
Скупштину чине сви чланови Друштва. Чланови Друштва учествују у раду скупштине Друштва преко својих изабраних представника.
Председништво скупштине ДСД утврђује по колико чланова ДСД делегирају градски, окружни, општински и месни одбори у Скупштину ДСД за свако годишње редовно заседање Скупштине.
Председништво скупшптине разматра предложени дневни ред за свако заседање Скупштине ДСД и одлучује о сазиву и саставу Скупштине.
На иницијативу председника Друштва, на седницама Председништва Скупштине, могу се разматрати и друга значајна питања из области рада Друштва и давати смернице за решавање тих питања.

Додатне информације