СКУПШТИНА

Скупштина

Најшири облик организовања Друштва српских домаћина је Скупштина коју чине сви чланови.

Скупштина одлучује о најзначајнијим питањима попут усвајања планских аката, стратегије развоја, доношења Статута, организовања и именовања извршних органа као оперативних тела.

Скупштина доноси годишњи план рада као и финансијски план затим програмски усмерава активности радних тела, одлучује о престанку рада Друштва те врши и друге послове утврђене актима друштва.


Извештаји и закључци са скупштина:

- Седница Управног одбора је одржана 28.04.2011. у просторијама Друштва. Закључке и дневни ред можете преузети ОВДЕ
- Годишња скупштина Друштва - Престиж, 23.10.2010.

Додатне информације