СУВОБОР


Поред тога што се, Друштво српских домаћина, у материјалном развоју ослања пре свега на индивидуалне произвођаче – домаћине, ипак је и носилац иницијатива, а у појединим областима и учесник у изради пројеката.

У реализацији појединих пројеката остварује се сарадња са појединим инситуцијама државног карактера, као што је Министарство за капиталне инвестиције, Министарство трговине, туризма и услуга и др.


 

 

 

 

područje suvobora
 

ИНТЕГРАЛНИ РАЗВОЈ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА РЕГИОНА СУВОБОР

Опис:

Овај предлог пројекта, урађен је у сарадњи са Географским Институтом „Јован Цвијић“ при Српској Академији Наука и Уметности. Носилац овог пројекта је доктор Милан Бурсаћ.

Области које обухвата овај предлог пројекта су:

-    Рудник, Сувобор, Маљен, Повлен, Овчар, Каблар, Јелица

Општине:

-    Ваљево, Мионица, Љиг, Горњи Милановац, Чачак, Лучани, Пожега и Косјерић

Наведени простор за Србију има посебан значај са становишта инфраструктурног повезивања, јер кроз њега пролазе магистралне саобраћајнице које су директно повезане на међународни Европски Коридор X и то: Београд – јужни Јадран, Ибарска магистрала, западноморавска магистрала.

Циљ:

Изградња пратећих објеката крај магистралних путева, са архитектонским карактеристикама традиционалног српског градитељства и развој транзитног туризма.  


Ово је простор, дакле посебно интересантан за развој транзитног туризма, а за Србију је веома економски корисно, да се у што краћем временском периоду, активира. За сада се капацитети подручја користе, могло би се рећи, на локалном нивоу и само у мањем обиму, на регионалном нивоу. Овчарско - кабларска клисура са бројним манастирима, планина Јелица са налазиштима изузетно вредних културно - историјских објеката, Бања Љиг, Бања Врујци, Овчар бања, Рибница, Дивчибаре, Рајац, Рудник, Коштунићи, Таково, Равна гора и други локалитети су само део ширег спектра природних и културно - историјских вредности овог дела Србије.

Са становишта односа овог подручја према извориштима туриста, овај регион има изузетно повољан положај, јер су у непосредном окружењу и Београд и Војводина, као урбано најразвијенији делови  Србије, као и Крагујевац, Краљево, Ужице и Ваљево.

Додатне информације