ОКРУЖНИ ОДБОР КИКИНДА

 stara_kikindakikinda_danas

Председник Станковић Драгољуб

контакт: +381 0230 340 52

У сарадњи са локалним органима власти, Окружни одбор Кикинда,
постигао је завидне резултате у пољопривредној производњи.

 

ОКРУЖНИ ОДБОР УЖИЦЕ

 Uzice Uzice

Председник др Страин Шуљагић

контакт: +381 (64) 288 27 57

Један од облика рада територијалних одбора Друштва српских домаћина, јесу трибине које тематски  обухватају све области живота и крећу се од филозофско - научног приступа до конкретних – практичних питања која се тичу производње, промета, заштите биља и других комерцијалних питања.
Трибине су од великог значаја, не само за чланове Друштва већ и за остале грађане.

Опширније...

Додатне информације