ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ ЧАСНИ КРСТ

     Градски одбор ДСД Нови Сад је 19.01.2014.год. као суорганизатор учествовао у организацији пливања за Богојављански Часни Крст у Сремској Каменици. У тој маниефестацији узели су учешће и поједини чланови Друшрва српских домаћина као што је подпредседник Градског одбора Нови Сад Саша Вујић.

 

Погледајте фотографије са догађаја.

 

Опширније...

ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА ДЕЦИ У ВРШЦУ

     Пригодна дечија приредба "Звезда се засја - деца деци за Божић" и додела 356 пакетића је одржана у Вршцу у Народном позоришту "Стерија" у суботу, 11.01.2014. године са почетком у 18 часова. Дечију приредбу је увеличао и музички састав "Ступови".

Опширније...

СВЕЧАНОСТ У ДСД ВРШАЦ

      У Друштву српских домаћина Окружног одбора у Вршцу је обележено 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша.

Опширније...

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА И ПОРУКА НИЋИФОРА АНИЧИЋА

Дра­га бра­ћо и се­стре, дра­ги мо­ји до­ма­ћи­ни,

У су­срет на­сту­па­ју­ћим пра­зни­ци­ма и но­вом ле­ту же­лим да вас по­здра­вим са же­љом и мол­бом: кре­ни­мо и удру­жи­мо се у за­јед­нич­ким же­ља­ма, за­јед­нич­ком љу­ба­вљу – кре­ни­мо Све­то­сав­ским пу­тем ко­ји нас је во­дио кроз ве­ко­ве и ко­ји је је­ди­ни спа­си­тељ.

Без ве­ре у Бо­га, без ста­бил­не по­ро­ди­це, без љу­ба­ви пре­ма свом бли­жњем, без љу­ба­ви и по­што­ва­ња пре­ма ста­ри­ји­ма, без бри­ге пре­ма мла­ђи­ма, си­ро­ма­шни­ма, Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви, као и мај­ци отаџ­би­ни Ср­би­ји – без све­га ово­га – ни­кад сре­ће и на­прет­ка!

 

Опширније...

Додатне информације