БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА И ПОРУКА НИЋИФОРА АНИЧИЋА

Дра­га бра­ћо и се­стре, дра­ги мо­ји до­ма­ћи­ни,

У су­срет на­сту­па­ју­ћим пра­зни­ци­ма и но­вом ле­ту же­лим да вас по­здра­вим са же­љом и мол­бом: кре­ни­мо и удру­жи­мо се у за­јед­нич­ким же­ља­ма, за­јед­нич­ком љу­ба­вљу – кре­ни­мо Све­то­сав­ским пу­тем ко­ји нас је во­дио кроз ве­ко­ве и ко­ји је је­ди­ни спа­си­тељ.

Без ве­ре у Бо­га, без ста­бил­не по­ро­ди­це, без љу­ба­ви пре­ма свом бли­жњем, без љу­ба­ви и по­што­ва­ња пре­ма ста­ри­ји­ма, без бри­ге пре­ма мла­ђи­ма, си­ро­ма­шни­ма, Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви, као и мај­ци отаџ­би­ни Ср­би­ји – без све­га ово­га – ни­кад сре­ће и на­прет­ка!

 

Опширније...

ДЕЛЕГАЦИЈА ДРУШТВА СРПСКИХ ДОМАЋИНА У ПОСЕТИ ЦРНОЈ ГОРИ

      Обележавање 900 година од рођења Стефана Немање, 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша и 95 година од одржавања Подгоричке скупштине Свечаним академијама у Пљевљима 28. новембра и Подгорици 30. новембра 2013. године у организацији Друштва српских домаћина и Српског националног савјета Црне горе.

Опширније...

О СКУПШТИНИ ДРУШТВА СРПСКИХ ДОМАЋИНА

     Друштво српских домаћина обележило 900 година од рођења Стефана Немање и 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша

Не скретати са светосавског пута

      Нићифор Аничић, председник Друштва српских домаћина: „Време у којем се налазимо је никад горе. Народ изгубио душу, наду и поверење, то је кобно. Никада нисмо могли поверовати да нам вође могу тако залутати. Не смемо се предати случају. Зато, драга браћо и сестре, с вером у Бога, са дедовским и прадедовским аманетом, напред, за спас Српства и Србије!"

Опширније...

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА СРПСКИХ ДОМАЋИНА 2013.год.

    Скупштина Друштва српских домаћина је одржана  09.11.2013. године у просторијама хотела "Младост". Радна седница Друштва је почела у 10:30 часова. По завршетку радне седнице одржана је Свечаност, са почетком у 13 часова, посвећена историјским личностима српског народа, и то:


- Велики јубилеј 900 година од рођења Стефана Немање. Беседи професор др Марко Поповић.
- Беседа академика Матије Бећковића поводом 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша.

 Pozivnica-DSD-UNUTRA

 

 

 

Додатне информације