ОСНОВАН ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР ДСД У НИШУ

У Нишу је 1.07.2019 одржан састанак Иницијативног Одбора ДСД за Град Ниш.

На састанку је договерено да Иницијативан Одбор припреми оснивачку Скупштину која је планирана за септембар месец 2019.године.

За председника Иницијативног Одбора изабран је адвокат др. Горан В. Ђорђевић.

Др Горан Ђорђевић рођен је у Нишу 1972. год. докторску дисертацију је одбранио 2014.године на Правном факултету у Нишу.

Аутор је минографија „Одговорност за међународна кривична дела“ (2015.) „Заједначки злочиначки подухват у теорији и пракси“(2017) као и више радова из обласити Међународног кривичног права.

Састанку је присуствовао Потпредседник ДСД Слободан Ерић који је пренео поздраве Председника ДСД Нићифора Аничића.Том прилоком је Ерић поклонио значке Друштва српских домаћина.

 

Додатне информације