9. Европска конференција региона без ГМО

Проф. др Миладин М. Шеварлић, председник УО ДСД у име ДСД и проф. др Татјана Бранков из Друштва аграрних економиста Србије, први су и једини учесници из Србије на 9. Европској конференција региона без ГМО. 

Ова конференција се одржава 6. и 7. септембра 2018. године у Берлину. Њихова презентација под називом „Поздрав из Србије без ГМО“ укључена је у прво пленарно заседање ове конференције, што је признање не само за поједине анти ГМО активисте и организеције- међу којима је и Друштво српских домаћина, (које је Деклрацију против увоза, гајења, прераде и промета ГМО и производа од ГМО усвојило 5. фебруара 2013. године, недељу дана после прве усвојене Декларације о ГМО у Скупштини града Чачка), већ и за Србију – у којој су Декларацију против ГМО једногласно усвојили сви одборници у 136 оштина и градова или у 80,5% од 169 локалних самоуправа у Србији. Учешће на Европској конференцији региона без ГМО је и у функцији постизања договора о статусу Србије у овој европској организацији.

Погледајте фотографије са дограђаја:

Проф. др Миладин М. Шеварлић и др Татјана Бранков на почетку пленарног заседања 9. Европске конференције региона без ГМО у Берлину.

Проф. др Миладин Шеварлић поред Карте Србије са 136 општина и градова без ГМО пред почетак конференције.

Брандебуршка капија у Берлину.

Једно од туристичких обележја Берлина.

Додатне информације