Песма посвећена Светом Теодору Вршачком

Спот за песму која је снимљена у част града Вршца и посвећена Светом Теодору Вршачком објавњена је 28.маја 2015.године.

Песма и спот су снимљени у организацији Српске Православне Црквене Општине Велико Средиште уз помоћ Друштва српских домаћина из Вршца.

Текст - Виолета Сандић

Аранжман - Андреј Андрејевић

 

 

Додатне информације