ГРАДСКИ ОДБОР - НОВИ САД

 grb_Novi Sad  

        Иницијативни одбор за формирање ДСД: Божо јанковић, Миломир Ковачевић, Станко Зракић, Милан Гутић, Бранко Паравиња, Милош Цвјетићанин, Никола Рогановић, Стојан Куга и Жељко Андријашевић, састао се први пут 03.09.2004. године. Прошло је више од три године од првог састанка Иницијативног одбора до прве Оснивачке Скупштине, која је одржана 03.12.02007.године. На оснивачкој Скупштини Друштва Српских домаћина Новог Сада за председника Градског одбора изабран је Миодраг Комар, а за подпредседника Милош Цвјетићанин, секретар је био Жељко Андријашевић.

      Друга изборна Скупштина Друштва Српских домаћина Новог сада одржана је 30.06.2009. године у седишту Српског клуба „Светозар Милетић".
Том приликом Скупштина је за председника Градског одбора ДСД изабрала Милоша Цвјетићанина, за подпредседника Лазу Тошановића а секретар је Мане Медић.
       Пошто је дошло до неслагања у Градском одбору између групе која је остала верна принципима и јединству ДСД и групе која је имала амбиције да доминира и већу „аутономију" спроводи, Управни одбор 21.06.2010. доноси одлуку како да се превазиђе настала ситуација.
       Чврст став УпО, подршка председника ДСД Г-дина Нићифора Аничића и активних домаћина у Новом Саду, допринелу су да ДСД, из претходних сукоба изађе јачи, јединственији и активнији.

        Трећа редовна Скупштина ДСД града Новог сада одржана је октобра 2010. године истој су присуствовали: подпредседник ДСД С. Зракић, председник Управног одбора М. Јовичић и Генерални секретар друштва М. Бабовић, за председника Градског одбора изабран је Милош Цвјетићанин, који је истовремено и подпредседник Управног одбора ДСД у Београду. Подпредседник је Саша Вујић а секретар је Илија Сребро.
         Четврта редовна Скупштина ДСД Новог сада је одржана 17.новембра 2011. године у Клубу Војске Србије.
        Новосадски домаћини имали су част да Скупштини присуствује и поздрави нас председник ДСД Нићифор Аничић, секретар Милета Бабовић и подпредседник Станко Зракић.

       Пета редовна Скупштина ДСД Новог Сада одржана је 29. децембра 2012.године, истој су присуствовали подпредседник С. Зракић и члан УпО Г. Орлић.
     Конституисана су три програмско стручна савета: ПСС за привреду, ПСС за културу, веру, традицију, информисање и ПСС за породицу, омладину, спорт; који су усвојили програме рада за 2013. годину.

       Шеста редовна Скупштина ДСД Новог Сада одржана је 21. децембра 2013.године, истој је присуствовао генерални секретар ДСД Милета Бабовић. Ова скупштина је била изборна, јер је истекао четворогодишњи мандат председнику ГрО ДСД Милошу Цвјетићанину. Већином гласова је поново изабран Господин Милош Цвјетићанин за председника ГрО ДСД Нови Сад на период од четири године.

      Потврђене су све одлуке ГрО, кадровске промене.
     Све у свему после турбулентне године 2010., у 2011. годину новосадски домаћини ушли су консолидовани за спровођење Програма, Статута и Годишњих планова.
         Од оснивања ДСД 2007. године до данас прошло је 7 година.
         Кроз Друштво је прошло активних и мање ангажованих преко 450 чланова и још толико симпатизера.
     Сада у друштву има око 500 (петстотина) чланова који су активни и измирују све обавезе укључујући и чланарину. Колективни чланови ДСД у Новом Саду су: „ЛИКОСИ" д.о.о. Нови Сад и АКУД „ВИЛА" Нови Сад, које броји преко четиристотине чланова.
Тенденција прикључења нових чланова и фирми се наставља.
     Градски одбор као извршни орган има добру сарадњу са покрајинском и градском власти, Војском, Црквом, Музејом Војводине, Матицом Српском, ПКВ, Руским Домом и са више друштава и удружења.

Додатне информације