Оснивање Окружног одбора ДСД у Вршцу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План активности Дрштва српских домаћина, окружни одбор Вршац у 2012 години:

 

  • - Организација стручног скупа о виноградарству и производњи вина
  • - Опремање сале за фолклор и предавања
  • - Опремање сале за спорт
  • - Организовање образовних, културно историјских и спортских активности
  • - Повезивање са удружењима Срба у Румунији
  • - Повезивање са удружењима националних мањина у Вршцу и околини
  • - Прослава Видовдана, славе Друштва српских домаћина
  • - Организовање предавања, поклоничких путовања, свечаних академија посвећених значајним личностима и догађајима а у циљу оживљављња традиционалних моралних вредности српског домаћина.

 

 

Додатне информације