СРПСКА КУЋА

 

 boza petrovic 

Српско градитељство (проф. др Божидар Петровић, архитекта)

Опис:

Велики допринос очувању основних елемената српског градитељства, дао је проф. др Петровић, познатим пројектом „Српскa кућа“. Као члан ДСД учинио нам је част приредивши више самосталних изложби на ову тему, пре свега у просторијама Друштва као и у просторијама појединих Одбора.
Није потребно наводити све еминентне институције у земљи и иностранству, које су му биле домаћини током богате и дуге излагачке активности.
Својим пројектима успео је да оживи али и осавремени традиционалну српску кућу.

Циљ:

Основна идеја професора Боже Петровића односи се на очување наслеђа у српском неимарству које треба ускладити са модерним решењима и о томе најбоље говоре сама дела, која је за пример оставио у наслеђе новим генерацијама.
Сматра да треба градити објекте који ће својим аутентичним изгледом потврдити и оживети идентитет овог поднебља и овог народа.
Лепоту пејзажа Рајца, Прањана, Коштунића,Таре и других  места у Србији, употпуњују куће Боже Петровића, по свом пројекту топле и човекомерне, које задовољавају два основна услова: потребе корисника и захтеве поднебља.

Сам професор каже: „ Ја сам за наслеђе које неће бити полигон за клањање, него за остваривање савременог деловања. И ја сам за модерно, прихватићу све што је у модерном вредно, али нећу да копирам и компилирам, већ да га ускладим са подлогом наслеђа. Наши преци нису случајно правили куће какве су правили. Имате моравску кућу, војвођанску, златиборску, шумадијску, босанску...све различите, али све одговарају поднебљу...“
Уместо закључка : „Морамо поштовати географију и наш положај на овој планети као неминовност и полазити у градњи од те условности. Самим тим остварујемо континуитет... Спајање модерног и наслеђеног и њихово претапање у особено је најтеже, али је зато највредније у култури једног народа.“

Додатне информације