У ОВОЈ ДРЖАВИ КОНАЧНО ТРЕБА ДА СЕ ПОВЕДЕ РАЧУНА О СЕЉАЦИМА!

У Београду је 22. октобра 2010. одржана Скупштина Друштва српских домаћина, којој је председавао председник Нићифор Аничић и подпредседници Вук Бојовић и Страин Шуљагић, у присуству 97 делегата. 

Преузмите комплетан текст ( преузето из Хронике)

ДАНИ ШЉИВЕ СРБИЈЕ

 Опис:

Посебан значај у активности ДСД имали су научно - стручни скупови под називом Дани шљиве Србије. Реализатор свих манифестација био је проф. доктор Миладин Шеварлић.
Стручни носиоци предавања и појединих тема били су научни радници – професори са Пољопривредног факултета - Земун и Центра за воћарство и виноградарство - Чачак.

dani sljive

Теме:

1. „Шљиве и производи од шљиве Србије – стање, могућности и перспективе“ – др Добривоје Огашановић, Центар за воћарство и виноградарство, Чачак

2. „Производња садница шљиве у складу са новим Законом о садном материјалу“, Милисав Митровић и група аутора, Центар за воћарство и виноградарство, Чачак

3. „Нова сорта шљиве Милдора“ - др Добривоје Огашановић, Центар за воћарство и виноградарство, Чачак

4. „Биолошке особине сорти шљива средње позног времена зрења“ – проф. др Евица Мратинић и група аутора, Пољопривредни факултет, Земун

5. „Систем квалитета у воћарству (ХАСАП, ИСО 14000, ИСО 18000, ИСО 22000, ГЕП...) – Евица Михаљевић

Циљ:

Залагање стручно – научног скупа, увек је било да се побољша квалитет садног материјала – невирусног.

Ефекат:

На сваком од ових скупова приказано је неколико нових производа из области производње и пласмана  шљиве.Може се рећи да су ова саветовања битно допринела повећању површина засађених најновијим сортама шљиве, пре свега чачанске производње. Допринос овоме дала је и влада Републике Србије кроз субвенције пољопривредним произвођачима при куповини квалитетних садних јединица.

Додатне информације